Novinky

září 2010

GLANCE MEDIA vytvořila softwarovou aplikaci, která umožňuje odbavovat a monitorovat systém dotykových i klasických displejů. Tento systém slouží k prezentaci výrobků v rámci vzorkové prodejny společnosti Sapeli, a.s.

červenec 2010

Vytvořili jsme webovou aplikaci přímo propojenou s naším softwarem pro snadnější obsluhu ze strany klientů.

červen 2010

GLANCE MEDIA zajistila přechod 8 kinosálů z multikin CineStar na satelitní Full HD technologii.

květen 2010

GLANCE MEDIA vytvořila webové stránky pro festival PIAF - Prague International Advertising Festival.
Zároveň na tento festival zajistila systém displejů, který v rámci festivalu informoval návštěvníky o aktuálním dění. Dle potřeby se operativně doplňovaly spoty se změnami v programu.

duben 2010

GLANCE MEDIA vytvořila softwarovou aplikaci pro systém elektronických úředních desek. Jedná se o systém dotykových displejů v exteriéru budovy, který je vhodný pro obdobné použití v podobných lokalitách.

leden 2010

GLANCE MEDIA se stala servisní organizací společnosti PIAF, a.s. pořádající stejnojmenný festival PIAF - Prague International Advertising Festival.

2k playery se v praxi osvědčily! Společnost CineStar rozšiřuje jejich instalaci souběžně s pokračující digitalizací sálů.
K dnešnímu dni se jedná již o 13 sálů v rámci celé sítě multikin CineStar.
2k player se stal standardem pro řešení digitální reklamy v kinech.

Ke stažení

Efektivita centrálně řízených audiovizuálních systémů

Obecné informace o Digital Signage
O nás:

Jsme servisní organizace s vlastním SW vývojem úzce specializovaná na centrálně řízené audiovizuální systémy. Do této skupiny patří všechny systémy, které zobrazují uživatelem požadovaný multimediální program na jakékoliv digitální videozobrazovače (monitory LCD a PDP, projektory LCD, DLP atd.). Pojmem „program“ se rozumí předem definované pásmo (tzn. libovolně nastavitelný časový úsek), složené z video spotů, obrázků a textů. Systém je možné řídit, konfigurovat a spravovat z jediného libovolného místa. Aby toto bylo možné, všechny komponenty systému musí být připojeny k internetu (WAN). V současné době jsou všechny naše systémy „offline“. Program se vyrábí v centrále, prostřednictvím internetu se přenese na místa určení a teprve pak se spustí na požadovaných zobrazovačích. Naše systémy jsou postavené na počítačích s platformou IBM, operačním systému Microsoft a video formátu Windows Media Video (wmv). Systémy nejsou limitovány ani počtem zobrazovačů ani počtem centrálních pracovišť. Na trhu nevystupujeme pouze jako továrna na software, ale také jako partner pro začínající i zkušené provozovatele systémů. Služby nastavujeme individuálně, dle specifických potřeb klienta.


Motto naší firmy:

„Dlouhodobá spokojenost klienta se pomalu mění v důvěru. Nestačí jen důvěry dosáhnout, je nutné stále dokazovat její oprávněnost.“

Ondřej Kreidl

Jednatel společnosti

Partner:

Největším a nejvýznamnějším partnerem je naše mateřská společnost AV MEDIA, a.s., která byla založena v roce 1992 a v současnosti je vedoucí společností na poli prezentační, projekční a audiovizuální techniky. Portfolio jejích služeb zahrnuje prodej a pronájem prezentační techniky, systémovou audiovizuální integraci, servis a další služby, které poskytuje na nejvyšší technické úrovni.